Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Trudna sytuacja materialna i problemy z uregulowaniem zobowiązań nie są czymś rzadkim wśród przedsiębiorców. Dlatego też nie należy tracić głowy, jeśli popadło się w tarapaty finansowe. Można z nich wyjść dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Gdy zobowiązania okazują się większe od dochodów, należy bezzwłocznie skontaktować się z wierzycielami. Natychmiastowa reakcja może pozwolić na wypracowanie rozwiązania, które zadowoli obie strony. Jeśli jednak porozumienie okaże się niemożliwe, zawsze mamy w zanadrzu upadłość konsumencką. Mówiąc wprost, jest to ogłoszenie bankructwa osoby prywatnej, nieprowadzącej żadnej działalności gospodarczej. Takie posunięcie pozwala zmniejszyć wysokość zobowiązań, w wielu przypadkach może być jedyną szansą na wyjście ze spirali długów.

 

Do sądu

W pierwszej kolejności powinniśmy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. To właśnie sąd zadecyduje, czy uznać naszą upadłość, czy nie. We wniosku należy wykazać, że nasze aktualne problemy finansowe nie wynikają z zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. W przeciwnym wypadku sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej. Warto skontaktować się z prawnikiem, który pomoże nam przygotować wspomniany wniosek i wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby uwieńczyć procedurę powodzeniem. Może powołać się na fakt, że dłużnik utrzymuje rodzinę, której grozi utrata dachu nad głową. Pamiętajmy również, aby wymienić we wniosku wszystkich naszych wierzycieli i określić cały majątek, jakim dysponujemy.

 

Mieszkanie na sprzedaż

Po złożeniu wypełnionego wniosku w sądzie rozpocznie się postępowanie likwidacyjne, podczas którego zostanie spieniężony nasz majątek. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania, samochodu i innych dóbr, którymi dysponujemy, posłużą do spłaty wierzytelności. Część z nich zostanie nam przekazana w celu wynajmu mieszkania. Zazwyczaj są to kwoty odpowiadające kosztom wynajmu przeciętnej wielkości mieszkania w naszym miejscu zamieszkania. Kolejnym krokiem jest ustanowienie przez sąd trzyletniego planu spłaty. Jeśli będziemy się z niego wywiązywać, to po upływie tego czasu pozostałe długi zostaną umorzone. Jak widać, upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, które rzeczywiście może nam pomóc.