Kiedy i w jaki sposób ogłosić bankructwo?

Kiedy i w jaki sposób ogłosić bankructwo?

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku wskutek rozmaitych przyczyn, nie zawsze zawinionych, może zbankrutować. W jakiej sytuacji ogłoszenia bankructwa jest krokiem nieodzownym i w jaki sposób to zrobić?

Okresowe problemy z płynnością finansową mogą stać się udziałem nawet bardzo dobrze prosperujących firm. Ale jeśli ta płynność zostanie zachwiana na dłużej, przedsiębiorstwu grozi niewypłacalność, a w ostatecznej instancji – bankructwo. Bardzo ważne jest wyczucie odpowiedniego momentu i zastosowanie wszystkich przeciwśrodków. Jeśli starania o utrzymanie płynności finansowej zakończą się niepowodzeniem, wówczas należy pomyśleć o ogłoszeniu bankructwa.

 

Podstawa prawna ogłoszenia upadłości

Upadłość firmy można ogłosić na podstawie Ustawy z dnia 28.02.2003 r. dotyczącej prawa upadłościowego i naprawczego. W tym akcie prawnym zawierają się przepisy regulujące przebieg postępowania upadłościowego oraz jego konsekwencje, a także wskazujące dopuszczalne przyczyny wszczęcia takiego postępowania. W świetle wspomnianej ustawy prawo do ogłoszenia upadłości przysługuje zarówno dużym przedsiębiorstwom, w którym pracuje wielu pracowników, jak i bardzo małym firmom oraz jednoosobowym działalnościom gospodarczym.

Głównym powodem ogłoszenia bankructwa jest oczywiście niewypłacalność, ale nie zawsze jest to powód wystarczający. Znaczenie mają tu takie czynniki jak rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz przyczyny leżące u podstaw powstania zadłużenia. Niekiedy bywa tak, że przedsiębiorcy borykają się z tzw. niewypłacalnością bieżącą, powstającą w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo nie może uregulować swoich zobowiązań z uwagi na to, że jeden klient spóźnia się z uregulowaniem należności. Takie sytuacje raczej nie są rozpatrywane jako przesłanka umożliwiająca ogłoszenie upadłości.

 

Jak ogłosić bankructwo?

Aby ogłosić upadłość, należy złożyć stosowny wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Taki dokument może być wystosowany zarówno przez dłużnika, jak również przez wierzycieli. Przepisy stanowią, że wniosek powinien być złożony w terminie 14 dni od momentu, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.