Analiza rynku przed wzięciem kredytu - dlaczego warto się na nią zdecydować?

Analiza rynku przed wzięciem kredytu - dlaczego warto się na nią zdecydować?

Firmy różnej wielkości wspomagają się kredytami. Jest to normalna praktyka biznesowa i wcale niekoniecznie wiąże się z jakimikolwiek trudnościami, jakie może napotykać w rozwoju przedsiębiorstwo.

Często jest to efekt chęci przyspieszenia rozwoju firmy oraz zapewnienia bardziej elastycznego poziomu przepływu środków pieniężnych. W wielu przypadkach wzięcie kredytu warto poprzedzić profesjonalną analizą rynku.

Kredyt to rzecz powszednia w działalności wielu firm. Często bierze się go nie tyle przez wzgląd na problemy finansowe, ile z uwagi na wyzwania przyszłości – inwestycje, badania i rozwój produktów oraz poszerzanie skali działalności firmy. Ale każdy kredyt stanowi mniejsze lub większe ryzyko finansowe. Dlatego im więcej wiesz, tym większa jest szansa, że podjęte przez Ciebie ryzyko się opłaci. Właśnie zdobyciu tej wiedzy służy analiza rynku.

 

Co to takiego analiza rynku?

W odróżnieniu od badań marketingowych, które przeprowadza się w celu dokonania zmian w organizacji, analizę rynku wykonuje się po to, aby zrozumieć sytuację rynkową, w jakiej dana organizacja się znajduje. O ile badania marketingowe mają w sobie pewną dozę subiektywności, analiza rynkowa opiera się niemal zawsze na bardziej twardych danych (zarówno wtórnych – pochodzących ze znanych źródeł typu GUS, jak i pierwotnych – zebranych przez badaczy).

Firmy dokonują analizy rynku, by lepiej zrozumieć warunki, w jakich przychodzi im działać – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym, międzynarodowym czy nawet globalnym. Dzięki temu mogą podejmować lepsze decyzje przy różnych okazjach – takich jak np. zasadność zaciągania kredytu. W jakich przypadkach taka pomoc przydaje się najczęściej?

 

Wejście z produktem na nowy rynek

Wchodzenie z produktem na nowy rynek często wymaga wzięcia kredytu – to duża inwestycja, która często oznacza konieczność zwiększenia mocy produkcyjnych, otwarcia nowego zakładu, zakupu sprzętu, zatrudnienia nowych pracowników itd. Dzięki analizie rynku dowiemy się dokładnie, na jak duże przychody możemy liczyć, biorąc pod uwagę jego wielkość oraz konkurencję, z jaką przyjdzie nam rywalizować.

 

Wprowadzanie nowego produktu

Kolejną typową sytuacją, w której temat kredytu często pojawia się w związku z analizą rynku, jest wprowadzenie zupełnie nowego produktu na rynek. By zrobić to należycie, musimy dobrze poznać naszego klienta, wielkość wybranego przez nas targetu, a nawet obecnie istniejące produkty, które mogą stanowić bliższe lub dalsze odpowiedniki naszego produktu. Wszystko to może mieć wpływ na sens oraz kształt ekspansji.

 

Rozwój sprzedaży na nowych rynkach

W niektórych branżach nie jest konieczne dokonywanie dużych inwestycji na nowych rynkach, by móc na nich sprzedawać. Wciąż konieczne będzie jednak zwiększenie produkcji, zatrudnienie nowych specjalistów oraz podpisanie umów. Skorzystanie z różnorakich instrumentów finansowych powinno być poprzedzone profesjonalną analizą rynku.

 

Analiza rynku jako wymóg dofinansowania

Sytuacją zbliżoną do starania się o kredyt jest ubieganie się o dofinansowanie – zarówno ze środków publicznych (w tym dotacji pochodzących z Unii Europejskiej), jak i różnych prywatnych organizacji. Zwłaszcza w tym pierwszym przypadku analizy rynku i popytu mogą być nawet wymogiem formalnym otrzymania dofinansowania. Nie należy jednak do nich podchodzić tak, jakby były tylko wymogiem. Dobrze wykonana analiza rynku może zakwestionować zasadność naszych planów. Biorąc pod uwagę, jak długo może trwać proces ubiegania się o dofinansowanie, oraz fakt, że zwykle możemy złożyć wniosek tylko raz, należy dobrze przemyśleć nasze przedsięwzięcie.

 

Planujesz wykonanie analizy rynku? Pamiętaj, że użyteczna analiza powinna być wykonana przez profesjonalistów, którzy posiadają zarówno akademickie, jak i praktyczne doświadczenie w tej materii i umieją wyciągać konstruktywne wnioski z zebranych danych. Konieczna będzie tu więc dobra znajomość metodologii i technik. Taka analiza to dobra inwestycja, która na pewno się zwróci.