Czy warto studiować finanse i rachunkowość? Uczelnie w Warszawie, opinie

Czy warto studiować finanse i rachunkowość? Uczelnie w Warszawie, opinie

Finanse i rachunkowość to kierunek dla osób uzdolnionych matematycznie. Po studiach można pracować jako księgowy/a w różnych firmach i instytucjach.

Uczelnie w Warszawie, opinie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość mają charakter praktyczny, przygotowują studenta do wykonywania określonych zadań. Nabyte w toku kształcenia umiejętności pomagają w prowadzeniu księgowości, w kontrolingu, zarządzaniu finansami i w doradztwie. Na stronie http://www.uczelnie.pl znajdziesz listę uczelni, które mają w swojej ofercie ten właśnie kierunek, a także porównywarkę cen, pozwalającą wybrać najtańszą placówkę. Przykładowo, jeśli ograniczymy się tylko do Warszawy, w Społecznej Akademii Nauk zapłacisz za studia z finansów i księgowości min. 2350 zł, w Akademii Leona Koźmińskiego 4025 zł, a w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej 2400 zł.

 

Finanse i rachunkowość – charakterystyka kierunku

Na studiach z finansów i rachunkowości zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości finansowej, funkcjonowania instytucji finansowych (takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestycyjne) oraz instytucji publicznych. Wykształcisz w sobie umiejętność analizy podstawowych zjawisk mikro- i makroekonomicznych, będziesz umiał ocenić kondycję finansową gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz innych organizacji. Będziesz potrafił rozpoznać przyczyny i skutki określonych zjawisk gospodarczo-finansowych, a także analizować zjawiska zachodzące na globalnych rynkach finansowych. Ponadto nauczysz się wyszukiwać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości, a także nabierzesz sprawności w posługiwaniu się fachową nomenklaturą.

 

Co można robić po finansach i rachunkowości?

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, firmy leasingowe, faktoringowe itp. Ponadto po ukończeniu studiów z zakresu finansów i rachunkowości można pracować w charakterze księgowego w podmiotach z branż innych niż finansowa oraz w jednostkach administracji publicznej.

 

Jeśli lubisz matematykę i masz uzdolnienia w tym kierunku, studia z finansów i rachunkowości powinny spełnić Twoje oczekiwania.