Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/odreki/domains/odreki.pl/public_html/libraries/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 458
Czym się różni faktura zadatkowa od zaliczkowej w przypadku leasingu?

Czym się różni faktura zadatkowa od zaliczkowej w przypadku leasingu?

Czym się różni faktura zadatkowa od zaliczkowej w przypadku leasingu?

Leasingodawcy mogą traktować fakturę „zadatkową” praktycznie tak samo jak tę „zaliczkową”, ponieważ przepisy prawa nie precyzują tych terminów.

Określają jedynie konieczność sporządzenia faktury w przypadku zainkasowania przez podatnika całości należności lub jej części jeszcze przed dostarczeniem towaru czy wykonaniem usługi. Istnieje kilka wyjątków, ale przeważnie fakturę należy wypisać w sytuacji, gdy klient wpłaca przedsiębiorcy zaliczkę.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mówią o zasadach wystawiania faktur zaliczkowych. Podatnik ma obowiązek sporządzić taką fakturę, by udokumentować otrzymanie wpłaty jeszcze przed dostarczeniem usługi – jedynym wyjątkiem jest tak zwana wewnątrzwspólnotowa dostawa usługi. Faktura sporządzana w przypadku wpłaty części należności musi uwzględniać :

  1. informacje rozliczeniowe,
  2. wysokość otrzymanej kwoty,
  3. wysokość podatku liczonego według wzoru : KP = (ZB x SP) / 100 + SP, gdzie:
  1. KP - kwota podatku,
  2. ZB – wysokość otrzymanej kwoty,
  3. SP – stawka podatku,
  1. szczegółowe informacje na temat wariantu usługi, ceny netto, wartości towarów/usług bez podatku, stawki i kwoty podatku oraz wartości towaru z doliczeniem podatku.

Przyjęcie zaliczki nakłada na przedsiębiorcę obowiązek podatkowy, jednak przepisy nie wskazują konkretnych kwot oraz rodzajów przedpłat.

W świetle obowiązujących przepisów można przyjąć, że przyjęcie zaliczki powoduje dokładnie takie same skutki prawne jak przyjęcie zadatku, dlatego oba rodzaje faktury są praktycznie jednakowe.

W przypadku otrzymania zaliczki na poczet leasingowania przedmiotu wpłaty takiej nie należy dokumentować fakturą. Dlaczego? Ponieważ leasingodawca nie jest w takiej sytuacji objęty obowiązkiem podatkowym i ma prawo do wliczenia kwoty podatku w koszty przychodów. Prawo podatkowe nie nakłada obowiązku podatkowego na wynajem, leasing czy inne usługi o zbliżonej specyfikacji.

Artykuł został przygotowany przez redakcję sieci brokerów leasingu GO-leasing.