Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/odreki/domains/odreki.pl/public_html/libraries/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 458
Doradztwo inwestycyjne: czym jest?

Doradztwo inwestycyjne: czym jest?

Doradztwo inwestycyjne: czym jest?

Kim jest doradca inwestycyjny? Co wchodzi w zakres jego praw i obowiązków? Kto może nim zostać? Na te oraz inne pytania odpowiadamy poniżej.

Doradztwo inwestycyjne - definicja

Doradztwo inwestycyjne obejmuje odpłatne usługi związane z udzielaniem klientom pisemnej bądź ustnej rekomendacji, dotyczącej „kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów”, a także „wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego”.


Czym jeszcze zajmują się doradcy inwestycyjni?

Doradca inwestycyjny nie tylko udziela rekomendacji w oparciu o analizę bieżącej sytuacji na rynku finansowym oraz finansowego instrumentarium klienta, ale również jest uprawniony do zarządzania:

  • funduszami inwestycyjnymi,
  • cudzym portfelem instrumentów finansowych na zlecenie,
  • ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,
  • otwartym funduszem emerytalnym.


Kto może zostać doradcą inwestycyjnym?

W obrębie Unii Europejskiej doradztwem inwestycyjnym zajmować się mogą wyłącznie osoby legitymujące się specjalnym zezwoleniem, które wydaje organ nadzoru właściwy dla rynku finansowego. Nie należy się więc obawiać, że korzystając z usług doradcy, narazimy się na utratę środków spowodowaną brakiem należytej wiedzy tudzież umiejętności niezbędnych do zawiadywania instrumentami finansowymi. Tutaj znajdziesz dobrego doradcę inwestycyjnego: https://www.xelion.pl/doradztwo-inwestycyjne.


Czym powinien charakteryzować się doradca inwestycyjny?

Przede wszystkim nieposzlakowaną opinią. Doradca inwestycyjny powinien wzbudzać zaufanie nie tylko swoją wiedzą oraz doświadczeniem, ale również uczciwością. Ciąży na nim ogromna odpowiedzialność za pieniądze inwestora. Od trafności jego przewidywań i decyzji zależy powodzenie przedsięwzięcia finansowego, któremu patronuje. Dlatego też doradca finansowy nie powinien:

  • naruszać/łamać obowiązujących regulacji prawnych,
  • wykorzystywać do niecnych celów informacji poufnych, do których ma dostęp,
  • manipulować kursami instrumentów finansowych,
  • wykonywać swoich obowiązków niedbale, bez należytej staranności.

Wszelkiego rodzaju oszustwa, nieuczciwe operacje czy też zaniedbania mogą narazić doradcę na utratę prawa do wykonywania zawodu. Posunięcia noszące jawne znamiona przestępstwa karane są oczywiście na drodze sądowej.


Kto może skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego?

Z usług doradcy inwestycyjnego mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, które chciałyby z korzyścią zainwestować swoje pieniądze, ale nie mają doświadczenia lub wiedzy w inwestowaniu. Kompetentny doradca inwestycyjny mądrze i z rozwagą pokieruje kapitałem powierzonym mu przez nieobeznanego w wystarczającym stopniu z rynkiem finansowym klienta.