Jak zbudować portfel inwestycyjny?

Jak zbudować portfel inwestycyjny?

Portfel inwestycyjny jest narzędziem umożliwiającym grę na giełdzie. Pozwala kupować oraz sprzedawać papiery wartościowe. Jak go założyć i zbudować?

Budujemy portfel inwestycyjny

Przy budowaniu portfela inwestycyjnego bardzo istotne jest to, aby określić liczbę instrumentów finansowych, które się w nim znajdą. Inwestorzy indywidualni powinni mieć w portfelu akcje co najwyżej kilku lub kilkunastu spółek. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. Duże znaczenie ma to, ile czasu inwestor może poświęcić grze na giełdzie. Złym pomysłem jest nabywanie dużej ilości akcji w przypadku, kiedy czas nie pozwala nam swobodnie śledzić losów poszczególnych papierów wartościowych. Poza tym warto zauważyć, że dokonywanie umiejętnych wyborów inwestycyjnych idzie raczej w parze z ograniczeniem liczby nabywanych akcji, gdyż im ich więcej, tym zysk bardziej jest „rozwodniony”.

 

Horyzont inwestycyjny

Przy budowaniu portfela inwestycyjnego należy wziąć pod uwagę fakt, że monitorowanie wielu inwestycji jednocześnie jest niezwykle trudną i absorbującą czynnością. Dlatego im więcej papierów wartościowych w portfelu, tym trudniej jest objąć wzrokiem całość. Niedostateczna ilość uwagi poświęconej danej inwestycji może odbić się ujemnie na stanie finansowym inwestora. Dlatego inwestorzy indywidualni nie powinni posiadać więcej niż dziesięć różnych akcji w portfelu krótkoterminowym, gdyż nadmiar może doprowadzić do nieuwagi i niefortunnych decyzji.
 

Struktura portfela inwestycyjnego

Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, jak powinny układać się proporcje między różnymi papierami wartościowymi znajdującymi się w portfelu. Część bowiem portfela stanowią akcje o większym ryzyku inwestycyjnym (które jednak dają szansę większych zysków), część zaś papiery wartościowe obarczone mniejszym ryzykiem, jak np. obligacje. Kryterium rozstrzygającym o proporcjach powinny być preferencje inwestora. Jedni skłonni są do większego ryzyka, inni zadowolą się mniej spektakularnymi, za to bardziej pewnymi zyskami.
 

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki okażą się przydatne dla początkujących inwestorów.